Podporujeme

Letošní rok věnujeme 10% pro děti ze sociálně slabších rodin na léčbu v poradně celostní medicíny.